Fejlmelding af TV/radio

Alt henvendelse vedrørende fejlmelding på TV/Radio/Internet skal ske til Stofa på tlf.:
88 30 30 30

Seneste driftsmeddelser fra Stofa:

//

Man skal være opmærksom på, at der kan fremkomme en faktura på et service besøg,
da vores erfaring viser at det ikke behøver at være antenne anlægget der er fejl på.

Hvis der opstår driftsforstyrrelser på TV og radio bør man undersøge og kontrollere følgende inden der fejlmeldes:

1.Se efter om TV/Radio er indstillet korrekt
2.Kontroller tilslutninger mellem stikdåse og TV/Radio
3.Fjern eventuelle ” hjemmelavede ” installationer
4.Spørg naboen/genboen om han/hun har samme problemer
5.Og vær opmærksom på om der er gravet på grunden
Der gøres opmærksom på at Mølholm Antennelaug kun skal garantere for
signalets kvalitet til og med 1. tilslutning ved skel.

Der kan være mange årsager til at radio eller TV-signalerne ikke er tilstrækkelige til at give perfekt
billede og lyd. Der kan være forskel på billedkvaliteten fra de forskellige TV-stationer. Det skyldes, at de anvender forskellig sendeteknik, og de forskelle kan Mølholm Antennelaug ikke gøre noget ved. Har du dårlige billeder på dit TV, skyldes det dog ofte lokale forhold - medmindre der er atmosfæriske forstyrrelser. Fejlsøgning i selve antenneanlægget til og med stander i skel betales af Antennelaugen. Er fejlen i stikledning eller i det interne fordelingsanlæg i ejendommen, udføres dette for ejerens regning.

Der er nogle forhold som skal kontrolleres, før der rettes henvendelse til Mølholm Antennelaug:

1) Manglende kanaler:
Dine radio og TV skal være indstillet på de rigtige frekvenser, for at opnå tilfredsstillende modtagelse. Såfremt du ikke selv kan justere disse, bør radio og TV forhandleren tilkaldes. De korrekte Radio og TV frekvenser fremgår af denne hjemmeside.

2) Fejl i radio eller TV modtager:
Såfremt du er i tvivl om dit eget udstyr er i orden, er det altid en god regel at se/høre modtagekvaliteten hos din nabo. Er modtagekvaliteten i orden der, prøv et andet apparat eller lad Radio og TV forhandler undersøge sagen.

3) Streger og striber:
Streger, striber eller sne på en kanal skyldes muligvis, at du har andet teknisk udstyr (f.eks. video, dekoder eller spillekonsol) der bruger den samme frekvens, som dit TV modtager signaler på. Som hovedregel kan alt teknisk udstyr, der er forbundet med antennekabel, genere det almindelige TV-signal. Af samme årsag har vi ikke nogen programmer på kanal 29-30-31 i UHF båndet.

4) Sne og grums(løse forbindelser) :
Der er to typiske årsager til sne og grums i billedet. Har du selv monteret antenneledningen i hjemmet, er det muligt, at nogle af de små kobbertråde i kablet rører ved lederen. Det kan også være, at du har rullet et stykke af kablet sammen. Det kan medfører et knæk på lederen og dermed et dårligt billede.

5) Ekstra stik kan give fejl:
En anden årsag til fejl kan være, at man selv har koblet et eller flere ekstra TV på nettet. Vær opmærksom på, at hver gang signalet deles halveres styrken, og der kan opstå sne på skærmen. Hvis man har monteret ekstra stik kræver det ofte, at man får monteret en antenneforstærker, ellers bliver TV - billedet dårligt.

6) Kontroller at dine egne antenne installationer er korrekt udført:
Med de rigtige materialer og udstyr.

7) Ved mistanke om fejl i antenneanlægget:
Undersøges forholdende først hos naboen, er disse også dårlige, kan det skyldes en fejl i senderstationen eller en fejl i antenneanlægget. Fejl i senderstationer er ofte kendetegnet ved at kun et program mangler. I vinterhalvåret kan der periodisk forekomme udfald på et eller flere programmer, hvilket kan skyldes at der ligger sne i de parabolskåle der sidder på vor antenne mast. Man er derfor nød til at afvente at sneen smelter igen. Ved fejl i antenne anlægget kontaktes Antennelaugen, som så vidt der er muligt selv løser problemet. Er dette ikke muligt, har foreningen en service kontrakt med et anerkendt antennefirma, som så kommer og foretager fejlfinding og reparation. Men husk at Antennelaugen ikke betaler for skader eller fejl på egen stikledning fra stander til hus installation, eller i egen installation på ejendommen.

Erstatningspligt ved skader på antenne kabler:
Sker der skade på kablerne er skadevolder forpligtet til meddele skaden til foreningen og betale omkostningerne ved den efterfølgende reparation. Undgå kabelskader - men skulle uheldet være ude tilkaldes Antennelaugen, også selvom det umiddelbart ser ud som om det kun er den ydre kappe der er beskadiget. Fejlen kan nemlig vise sig senere, og da kan reparationen blive væsentligt dyrere.

Lyn og torden:
I tordenvejr kan det oplyses at antenneanlægget er jordforbundet ved masten og mange andre
steder i fordelings nettet. Det betyder at de fleste lynnedslag bliver afledt til jord. Erfaringerne
viser imidlertid, at der undertiden optræder induktionsspændinger på nettet, som kan skade antenneanlægget og de tilsluttede apparater. For at sikre sig mod skader, er det klogt at gøre følgende, når tordenvejret er tæt på:

Fjerne lysnet stik fra radio, TV, kabelmodem, computere, antenneforstærker og øvrigt elektrisk udstyr.
Fjerne antennestik fra de tilsluttede apparater.
Fjerne dataledning fra kabelmodem.