Priser

Kontingent TV-pakker 2018 pr. 01/01-2018

  Kvartalsvis pris
Pakke 1: kr. 534,-
Pakke 2: kr. 1179,-
Pakke 3: kr. 1686,-

Kvartalsafregningsterminerne i 2018:
Kvartal          Udsendes Forfald
     
     
1. kvartal 2018 December d. 6 januar
2. kvartal 2018 Marts d. 6 april
3. kvartal 2018 Juni d. 6 juli
4. kvartal 2018 September d. 6 oktober

Pakkeskifte TV
Skifte op: Gratis
Skifte ned: kr. 299,-

Andre priser
Oprettelse, hvor der er stikledning + genoplukning: kr. 495,-
Stikledning excl. gravearbejde: kr. 1500,-
Beboerskifte/navneændring: kr. 150,-
Etablering af ny tilslutning: kr. 1.500,- (inkl. stikledning, Ekls. gravearbejde.)

Refusionsopgørelse
Husk, i forbindelse med lejer eller ejer skifte, at få udfærdiget refusionsopgørelse.

For priser på internet og telefoni henvises til Stofa's sider.